Cơm trưa

Đăng lúc: 09-07-2021 1:43 Chiều - Đã xem: 18 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Về đây dùng bữa cơm trưa

Cánh rừng thuở đó năm xưa bạn nằm

Nhớ ngày giỗ bạn về thăm

Bát cơm quả trứng hương tăm cúng mày

 

Linh thiêng bạn hãy về đây

Đứa còn đứa mất bọn bay cùng về

Rong chơi mãi chốn sơn khê

Mẹ mi đợi mãi con đê đầu làng

 

Để Mẹ ngồi bến đò ngang

Trầu cau Mẹ đã sẵn sàng cho bay

Có em hàng xóm tối ngày

Đợi mày – đợi mãi đến nay đã già

 

Chiến tranh giờ đã lùi xa

Mày thì vẫn trẻ la cà nơi đây

Hàng năm cứ đến tháng này

Nhớ ngày tụ lại cơm chay ấm lòng!

Sưu tầm