Cung đường tuổi xuân (chèo)

Đăng lúc: 09-04-2018 9:46 Sáng - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

 

Nói vần:      Ai về Thanh Hóa quê ta

Ai vào thành phố, ai qua Núi Nhồi

Về thăm mảnh đất con người

Xung phong tình nguyện trọn đời hiến dâng.

Ngâm:        Đây mười ba đóa hoa hồng

Sắc hoa rực rỡ giữa vùng đạn bom

Điệu quân tử vô dịch:

Bom đạn giặc điên cuồng bắn phá

Cầu gẫy sập, nhà ga nghiêng ngả

Bốn bề khói lửa, đường sắt bật tung

Dấu bom để lại hố thùng

Tàu xe ngưng trệ, khiến lòng em đau.

 

2. Gạt phăng bom đạn chúng em hò nhau

San hố bắc cầu, gọi tàu xe qua

Gian nguy không ngại, quyết chí xông pha

Đường thông, dân chẳng tiếc nhà

Cháu con Bà Triệu – nay là xung phong.

 

 

Ngày đêm lo liệu sao cho đường thông

Nối mạch máu hồng, chiến trường chờ mong

Cùng nhau hợp lực, ba mũi giáp công

Hậu phương xin gửi tấm lòng

Tiền phương thắng lớn lẫy lừng chiến công

 

Ơn em ghi tạc, lòng dân đinh linh

Thanh Hóa – Thái Bình, nghĩa tình chẳng vơi

Mười ba cô gái Núi Nhồi

Ra đi cứu nước trọn đời hiến dâng

Đất nước quê hương, nguyện cùng ghi nhớ

Chiến công em những cô gái mở đường

Vũ Minh Khính