Cựu binh

Đăng lúc: 15-09-2022 9:00 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tháng năm nhuộm bạc mái đầu

Vẫn chưa đi hết những câu quân hành.

 

Lên đường! Khi tuổi còn xanh

Lăn bom, đỡ đạn! Ta thành cựu binh.

 

Đời “Vì nhân dân quên mình”

Và vì Tổ Quốc hy sinh suốt đời.

 

Trường Sa bão tố, trùng khơi

Trường Sơn xẻ dọc, một thời chiến chinh.

 

Làng chưa tắt lửa đao binh

Bài ca xung trận! Nghĩa tình còn nguyên./.

 

22/12/32021

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An