Cựu thanh niên xung phong tỉnh Tiền Giang ngóng chờ tin vui từ Bộ Nội vụ

Cựu TNXP Tiền Giang rất vui và hy vọng khi được biết ngày 5/8/2020 UBND tỉnh Tiền giang có công văn số 3713 phúc đáp công văn số 3137 ngày 24/6/2020 của Bộ Nội vụ, báo cáo thống kê TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng kinh tế giai đoạn sau 30/4/1975 đến 30/12/1982 trên địa bàn và đề xuất việc giải quyết chế độ cho TNXP ở giai đoạn trên như sau:

TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng kinh tế giai đoạn sau 30/4/1975 đến ngày 31/12/1982 được áp dụng chế độ tương tự như chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đặc biệt là chế độ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, lực lượng TNXP sau năm 1975 đều trên 60 tuổi, sức khỏe suy giảm, cuộc sống khó khăn, nhiều người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn nữa từ khi tham gia TNXP đến sau khi xuất ngũ trở về địa phương, lực lượng này hoàn toàn chưa được hưởng bất kì một chính sách nào dành cho TNXP./.

Huỳnh Thị Lý

                           Chủ tịch Hội TNXP tỉnh Tiền Giang