Cựu TNXP quận Cẩm Lệ ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Đăng lúc: 31-10-2023 9:41 Sáng - Đã xem: 168 lượt xem In bài viết

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ban Thường vụ Thành hội  Đà Nẵng về việc “Vận động hội viên ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023”, Ban Chấp hành Quận hội Cẩm Lệ đã triển khai kịp thời, được hội viên hưởng ứng.

 Hội nghị Ban Chấp hành triển khai công tác vận động

Tính đến 25/10/2023, kết quả ban đầu của Hội Cựu TNXP các phường là: Hoà Thọ Tây 1.000.000đ, Hoà An 400.000đ, Khuê Trung 400.000đ, Hoà Xuân 400.000đ, Hoà Phát 500.000đ. Tổng cộng toàn quận là 2.700.000đ.

Cũng trong dịp này, Ban Công tác nữ Cựu TNXP phường Khuê Trung đã vận động chị em ủng hộ 500.000 đồng vào quỹ hoạt động của Ban Công tác nữ Cựu TNXP quận Cẩm Lệ. Thay mặt Ban Chấp hành Quận hội,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch Quận hội Trần Thị Liên đã ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của hội viên và cảm ơn chị em nữ cựu TNXP phường Khuê Trung.

 Lê Ngọc Ánh

 Phó Chủ tịch Quận hội Cẩm Lệ