Đại hội IV, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị

Đăng lúc: 31-12-2021 2:12 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Ngày 29/12/2021, tại hội trường khách sạn Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội IV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự Đại hội có 70 đại biểu đại diện cho hơn 8 nghìn hội viên trong tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nam, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành, tổ chức chính trị của tỉnh.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã khái quát lại những thành tích và hoạt động của Hội trong 3 nhiệm kỳ qua (2005- 2021): về các mặt tổ chức xây dựng Hội; làm nhân chứng lịch sử cho các cấp chính quyền để giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP; công tác “Nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”, các phong trào hoạt động thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; công tác phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử TNXP, phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc cho thanh niên và công việc phát hiện, xây dựng và tôn tạo các di tích lịch sử TNXP trên đất Quảng Trị.

Đánh giá về hoạt động của nhiệm kỳ III (2015- 2021), Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng tổ chức Hội, công nhận phiên hiệu cho 04 đơn vị TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau năm 1975. Kết nạp thêm 5.688 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 8.050 người; xây dựng và củng cố 09 hội cấp huyện, thị, thành phố và 79 hội cấp xã phường, thị trấn. Giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 40-TTg 597 trường hợp; 1.185 trường hợp được hưởng chế độ BHYT. 09 TNXP và con đẻ được hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam; 123 thân nhân được hưởng trợ cấp từ trần; 09 trường hợp được hưởng trợ cấp hàng tháng. Hiện còn 08 hồ sơ liệt sỹ chưa được công nhận. Phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn, đáp nghĩa” được triển khai có hiệu quả, trao tặng 98 nhà tình nghĩa (trị giá 4.515 triệu đồng); 4.744 suất trợ cấp khó khăn (trị giá 3.948 triệu đồng); 500 con bò giống (đã sinh sản được 487 con bê); tổng giá trị, bao gồm tiền và hiện vật là 8.463 triệu đồng. Thành công nhất là phối hợp với Quỹ Thiện tâm- tập đoàn Vingroup trong dự án 500 con bò giống xóa đói, giảm nghèo từ năm 2015, đến nay đã lên đến 987 con; trợ cấp cho cựu TNXP không nơi nương tựa, nữ TNXP cô đơn 11 trường hợp với số tiền 210 triệu đồng, đã cấp Kỷ niệm chương cho 3.737 cựu TNXP.

Phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội” đã có tới gần 200 mô hình với đủ các hình thức đa dạng để xóa đói, giảm nghèo; đã có 269 gia đình thoát nghèo bền vững. Quỹ nghĩa tình đồng đội có số dư 1.361 triệu đồng; phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được phát động, các gia đình cựu TNXP giữ gìn, phát huy phẩm chất TNXP, không phát sinh tiêu cực; các chỉ tiêu “Gia đình văn hóa” đạt cao.

Hội đã phát huy vai trò thành viên trong MTTQ tỉnh, nhất là phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh”; tham gia phản biện các chương trình, dự án của địa phương, góp phần vào việc đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác an sinh xã hội trong tỉnh.

Phối hợp với Đoàn thanh niên về các mặt giải quyết chế độ, chính sách, viết lịch sử TNXP, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, xây dựng các di tích lịch sử TNXP trên điạ bàn.

Phương hướng 5 năm tới (2021- 2026), Đại hội đã xây dựng 06 nhiệm vụ và 06 giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ngô Văn Tuyến đều ghi nhận những thành tích của TNXP trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh Quảng Trị; công nhận những thành tích mà Hội đã đạt được trong 16 năm qua, nhất là kết quả của nhiệm kỳ III (2015- 2021); mong rằng Hội sẽ phát huy hơn nữa những thành tích trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng vào các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, đoàn kết, xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cựu TNXP, tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng cho TNXP, công nhận Phiên hiệu TNXP cho các đơn vị; đẩy mạnh các phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và MTTQ tỉnh để thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới.

Ban Chấp hành mới chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo TW Hội và tỉnh Quảng Trị

Nhiệm kỳ III, Hội đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ Thi đua của Chính phủ. Nhân dịp này, Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021, tặng Bằng khen cho 04 tập thể 09 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân.

Đại hội đã thống nhất bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; đồng chí Lê Công Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

  Ngô Tuyến