Đắk Lắk tổ chức Hội thảo xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đối với Tiểu đoàn thanh niên xung kích xây dựng kinh tế huyện Ea Súp

Đăng lúc: 29-11-2019 10:51 Sáng - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

Sáng 14/11/2019 Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội thảo xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đối với tiểu đoàn thanh niên xung kích (TNXK) làm cầu đường, khai hoang, xây dựng cánh đồng, bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ea Súp giai đoạn 1977-1984.

Dự hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, lãnh đạo Hội các huyện, thị xã, thành phố, các nhân chứng nguyên là lãnh đạo huyện và các phòng ban của huyện Ea Súp và lãnh đạo đơn vị TNXK huyện giai đoạn 1977-1984. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến bối cảnh và quá trình hính thành, dấu ấn của Tiểu đoàn TNXK trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biên huyện Ea Súp.

Sau khi thành lập huyện, tháng 7/1977 Huyện ủy, UBND họp ra Nghị quyết giao cho UBND và đoàn thanh niên các xã huy động lực lượng thanh niên nam, nữ tại các thôn buôn trên địa bàn để thành lập đơn vị thanh niên xung kích tập trung do UBND huyện quản lý. Hoạt động năm 1977-1984 tiểu đoàn TNXK đã khai hoang các cánh đồng trên địa bàn huyện Ea Súp cũ nay gồm các huyện (Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea Súp bấy giờ), làm thủy lợi, đắp đập đầu nguồn Ea Súp, Ea Súp thượng, Ea Súp hạ và mương dẫn nước tưới tiên cho cánh đồng, làm thủy lợi, làm cầu đường giao thông tuyến Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 8, các đường liên thôn, xã trong huyện và đường vùng biên giới giáp Lào, Campuchia : sản xuất vôi bột khử chua cho cánh đồng, bảo vệ an ninh biên giới…

Hiện nay, Hội Cựu TNX tỉnh chưa thu thập được văn bản nào về chủ trương hoặc quyết định huy động TNXP hay TNXK của UBND tỉnh, UBND huyện Ea Súp năm 1977.

Nhưng qua nghiên cứu các văn bản có liên quan và ý kiến các nhân chứng, các cá nhân đã trực tiếp tham gia TNXK giai đoạn 1977-1984, Tỉnh hội đề nghị UBND tỉnh xác nhận lực lượng TNXK tập trung là Tiểu đoàn Thanh niên xung phong huyện Ea Súp giai đoạn 1977-1984 với gần 400 hội viên và hưởng chế độ theo CT 460 ngày 23/9/1978 của Thủ tưởng Chính phủ. Tiểu đoàncó nhiệm vụ: Khai hoang, xây dựng cánh đồng, làm thủy lợi, cầu đường, làm kinh tế, bảo vệ vùng biên giới, xây dựng nếp sống mới. Đây sẽ là cơ sở để giải quyết chính sách cho hàng trăm đội viên tiểu đoàn TNXK được huy động qua các năm./.

VP Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk