Đầu xuân chống dịch

Đăng lúc: 25-02-2021 10:55 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Mùa xuân vừa mới đi qua

Người dân lại phải gồng mình khó khăn

Một là hạn mặn khó khăn vụ mùa

Nào là lúa cây trồng chăn nuôi

Nếu gặp nước mặn cây trồng chết theo

 

Hai là dịch bệnh Covid

Lây lan nhanh chóng phải ra ngăn ngừa

Mỗi ngày bài báo đưa tin

Số người lây nhiễm rai rai có hoài

Nhân dân đoàn kết một lòng

Quyết tâm dập dịch mặn vào đắp đê

                                                                      Tăng Văn Hạnh