Để cho…

Đăng lúc: 14-09-2022 8:50 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thời còn sức trẻ xung phong

Đi làm nhiệm vụ mà lòng vui sao

Gian nan vất vả thế nào

Hết bom đạn – lại cất cao tiếng hò

 

Cầu phà, đường, đạn em lo

Hố bom lấp kịp, hàng kho bốc đầy

Hầm hào, doanh trại còn đây

Là sức trẻ vẫn căng đầy xung phong

 

Đạn bom pháp sánh bủa vòng

Vẫn gan dạ, vẫn một lòng xung phong

Đi khắp đây đó bao vùng

Góp công góp sức để cùng miền Nam

 

Tháng tư bảy lăm vẻ vang

Nước nhà thống nhất giang sơn thu về

Mừng vui giữ trọn lời thề

Xứng danh tuổi trẻ đất quê anh hùng

 

Hàng năm gặp mặt vui chung

Gợi ôn truyền thống nhớ cùng bạn xưa

Vẫn còn trăm nắng ngàn mưa

Vẫn còn phải góp sức vừa của ta

 

Để cho đất nước quê nhà

Để cho con cháu chúng ta mạnh giàu

Để mong tuổi trẻ tiến mau

Để trang truyền thống mãi sau giữ gìn

 

Để cho ta, để cho mình

Để cho đồng đội nghĩa tình sắt son

Để cho thành thị, nông thôn

Giàu sang, hạnh phúc, vinh phồn muôn năm./.

Nguyễn Mậu Niên

Cựu TNXP Hà Tĩnh