Đề nghị sớm bổ sung “Huy chương Thanh niên Xung phong vẻ vang”