Để trái tim mình luôn ấm nóng phẩm chất đảng viên

Đăng lúc: 10-05-2021 8:17 Sáng - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

Bác Hồ từng nói: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện[i]. Bác Hồ nói như vậy, là để chúng ta nhận thức rằng, chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định chất lượng các tổ chức Đảng, cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng, của toàn Đảng đối với xã hội cũng do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành. Những thành quả rực rỡ mà Đảng đạt được cùng với nhân dân ta trong hơn 9 thập niên lịch sử vừa qua cũng chính là nhờ không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với phát triển và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Liên hệ vào chi bộ chúng tôi thời gian vừa qua, nhiều đồng chí cao tuổi, đã về hưu luôn băn khoăn làm thế nào để đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Bởi, đi theo thời gian, sức khỏe hạn chế, trí tuệ giảm sút, chưa kể đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nỗi băn khoăn này đã làm cho nhiều đồng chí viết đơn xin được miễn sinh hoạt Đảng. Rồi cũng chính từ nghỉ sinh hoạt Đảng đã làm cho một số đồng chí vô tình “rời xa” Đảng. Nhận biết tình hình này, nhân dịp tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chi bộ chúng tôi đưa ra thảo luận quán triệt sâu sắc câu nói của Bác Hồ “Đảng viên tốt thì tổ chức Đảng mạnh” để liên hệ vào bản thân, vào chi bộ của mình. “Đảng viên tốt” trước hết phải nói đến vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên. Trước đây chúng tôi chỉ thấy vai trò tiên phong gương mẫu ở những cán bộ, đảng viên đương chức, đương quyền, nhưng nay qua học tập Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, thì chúng tôi nhận thức được vai trò tiên phong gương mẫu không trừ bất cứ một đảng viên nào. Đối với lớp người cao tuổi, dù sức khỏe giảm sút, trí tuệ kém phần minh mẫn, song yêu cầu khách quan “Tuổi càng cao tấm gương càng phải sáng”.

Trong thực tế tại chi bộ chúng tôi, không ít đồng chí tuổi trên dưới 90, bệnh người già hành hạ, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên tính tiên phong gương mẫu, tấm gương soi hàng ngày cho lớp cháu con, cho cả những đồng chí, đồng đội của mình noi theo. Trước đây, chúng tôi coi việc tiên phong gương mẫu là những việc to lớn, trọng đại, ít người làm được. Còn nay, thì chúng tôi nhận thấy tất cả mọi đảng viên đều làm được, làm tốt, nếu “trong quả tim mình luôn giữ ấm phẩm chất đảng viên”. Từ nhận thức đó, chi bộ chúng tôi đã nảy nở rất nhiều sáng kiến, từ những việc bình thường nhất, nhưng ý nghĩa lại sâu, hiệu quả lại cao, thu hút đông đảo lớp đảng viên cao tuổi nhiệt tình tham gia.

Tôi xin nêu một dẫn chứng bình dân nhất và cũng hấp dẫn nhất, từ hôm học tập Nghị quyết Đảng đến nay. Xuất phát từ khát vọng cao đẹp của Đại hội Đảng XIII “Tổ quốc hùng cường, Nhân dân hạnh phúc”, một số đảng viên cao niên chúng tôi phấn khởi thành lập các Câu lạc bộ “Dưỡng sinh hạnh phúc tuổi già” với các chuyên đề đàm luận gặp nhau “Để cười và hưởng 10 thang thuốc bổ”, gặp nhau “Đón vui gạch buồn”, giúp nhau tìm “Bí quyết bảo ban con cháu tiến bộ nên người” và cuối cùng là giúp nhau “Dưỡng lão hồi Xuân”. Từ một hoạt động vui, nhỏ nhẹ này đã tạo nên không khí lạc quan, yêu đời, góp phần kích hoạt nhiều hoạt động tích cực, quan trọng khác, làm cho “trái tim chi bộ” luôn ấm nóng và kéo theo tấm lòng của người Dân trong khu dân cư cũng thêm nồng ấm, vận động nhau thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, người thi đua là người yêu nước nhất”.

Nguyễn Anh Liên

Đảng viên 65 năm tuổi Đảng

 

 

 

 

 

 

 


[i] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7. Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, tr. 235-236