Đi tìm

Đăng lúc: 31-10-2023 3:24 Chiều - Đã xem: 189 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Đi tìm một nắm xương tàn

Còn sót đâu đó để mang xương về

Là cốt nhục của làng quê

Nước chưa hết giặc chưa về quê hương

 

Nơi năm xưa đất chiến trường

Nay xanh ngút ngát thơm hương hòa bình

Còn anh người đã hy sinh

Vẫn chưa biết được hòa bình sướng vui

 

Đất nước của anh của tôi

Đã lâu quét hết giặc rồi hỡi anh

Tổ quốc ta đã rạng danh

Đẹp giàu hạnh phúc-chỉ anh chưa về!

 

Người thân thì vẫn tái tê

Nước thì trăn trở nghĩ về các anh

Vẫn đi tìm ở rừng xanh

Nước ta nước bạn mong manh vẫn tìm!

 

Là hy vọng, là niềm tin

Tìm được hài cốt giữ gìn dài lâu

Không thể bỏ lại phía sau

Khi mà đất nước đẹp giàu yên vui!

 

Ai biết thì giúp chúng tôi

Tin của đồng đội mong người nhắn cho

Chúng tôi bộ đội Cụ Hồ

Đi tìm đồng đội như mò biển sâu

 

Dù thế nào dù đến đâu

Chúng tôi vẫn quyết cùng nhau đi tìm!

Còn dòng máu chảy trong tim

Chúng tôi nguyện vẫn đi tìm chưa buông!

 

Nguyễn Hồng Quang

Số nhà 714 TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên ,tỉnh Thái Nguyên