Đồng đội gặp nhau

Đăng lúc: 07-07-2021 9:15 Sáng - Đã xem: 48 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngày nào cùng một chiến trường.

Giờ tóc đã ngả màu sương cả rồi.

Thời gian vẫn vội vã trôi.

Gặp nhau – giữa bạn và tôi cùng cười !…

Vũ Đăng Bút