Đồng đội gặp nhau

Ảnh internet  

Ngày nào cùng một chiến trường.

Giờ tóc đã ngả màu sương cả rồi.

Thời gian vẫn vội vã trôi.

Gặp nhau – giữa bạn và tôi cùng cười !…

Vũ Đăng Bút