Đồng Nai tổ chức tập huấn cho cán bộ hội

Đăng lúc: 26-10-2023 10:21 Sáng - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 29/9/2023 tại hội trường UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh hội Đồng Nai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội và chế độ chính sách năm 2023 cho hơn 250 cán bộ hội cơ sở. Ông Trương Quốc Phong – Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Sở Nội vụ và bà Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã triển khai các nội dung tập huấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các giảng viên đã hướng dẫn thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011[1], Thông tư 08/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC[2]; Quyết định 62 QĐ-CP[3] ngày 09/11/2011, Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC ngày 05/01/2012[4]; Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014[5]; Hướng dẫn số 05 thực hiện điều lê Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024; Báo cáo tình hình công tác và thực trạng Hội Cựu TNXP các hội cấp huyện, cấp cơ sở 9 tháng năm 2023. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách, hoạt động xây dựng tổ chức hộ.

Ông Trương Quốc Phong và bà Nguyễn Thị Nga đã giải trình các ý kiến, kiến nghị. Lớp tập huấn đã giúp các bộ cơ sở hội hiểu rõ hơn về các chính sách với TNXP để áp dụng tại địa phương.

 Nguyễn Văn Vũ

Văn phòng Tỉnh hội Đồng Nai


[1] Quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

[2] Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

[3] Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[4] Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[5] Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.