GIÚP NHAU

Đăng lúc: 19-09-2023 3:04 Chiều - Đã xem: 84 lượt xem In bài viết

Không có gì thu nhập

Chị ở vậy nuôi thân

Nay tuổi bẩy mươi xuân

Chị lại lâm bệnh năng.

 

Đồng đội đã đến tặng

Gạo ăn và hỏi thăm

Giúp đỡ chị vài trăm

Để thuốc thang bồi dưỡng

 

Chị còn chưa được hưởng

Chế độ ở chiến trường
Nên đồng đội rất thương

Cử nhau đến chăm sóc

Ảnh internet  

Tình thương yêu đùm bọc

Cựu thanh niên xung phong

Đồng đội có tấm lòng

Giúp đỡ nhau tích cực.

 

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên