Gửi miền Trung

Đăng lúc: 21-09-2021 8:31 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Ảnh internet 

Sáng nay đài báo đưa tin

Số 5 cơn bão lại về miền Trung

Gây mưa nước lại lên nhanh

Ngập chìm nhà cửa ruộng vườn của dân

 

Vừa qua mới có một năm

Bão chồng lên bão biển Đông đổ vào

Gây mưa ngập úng nhiều vùng

Ruộng đồng nhà cửa ngập chìm trong mưa

 

Miền Trung đất nước đất nước tôi ơi

Đang là mùa dịch bảo về gây mưa

Người dân vất vả nhọc nhằn

Ngày đêm chống chọi giữ gìn màu xanh

Quyết tâm đoàn kết một lòng

Chung tay chống dịch bão bùng đi qua

Tăng Văn Hạnh