Hình ảnh các Ban chấp hành được đại hội đại biểu các Tỉnh, Thành hội bầu (từ 2015-2019)

Đăng lúc: 08-12-2019 1:35 Chiều - Đã xem: 44 lượt xem In bài viết

Từ năm 2015 đến năm 2019 đã có 59 lượt Hội Cựu TNXP cấp tỉnh tổ chức Đại hội. Trong đó Lai Châu, Bình Thuận tổ chức hai lần Đại hội đại biểu

  1. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (5/2015)  tỉnh LẠNG SƠN đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
    Chủ tịch là đ/c Nguyễn Anh Nhưỡng. 

2. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (7/2015)  tỉnh BÌNH DƯƠNG đã bầu BCH gồm 13 ủy viên, Chủ tịch là đ/c Vũ Thanh Phương. 

  1. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (7/2015) tỉnh PHÚ YÊN đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
    Chủ tịch là đ/c Nguyễn Công Đào (đã mất). Hiện Chủ tịch là đ/c Cao Văn Thử. 

4. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 (9/2015)  tỉnh HẬU GIANG đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Thị Điền. 

5. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (7/2015) tỉnh NINH BÌNH đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Ngô Trọng Cảnh.  

6. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (7/2015) HẢI PHÒNG đã bầu BCH gồm 19 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Văn Vĩnh.  

7.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (11/2015) tỉnh BẮC KẠN đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Văn Thanh.    

8.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (11/2015)  tỉnh THANH HÓA đã bầu BCH gồm 46 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lê Trung Sơn.    

9.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) TP. HÀ NỘI đã bầu BCH gồm 49 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Đỗ Quốc Phong.

10.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) tỉnh QUẢNG TRỊ đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lê Thị Hồng Loan.    

11.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015),  tỉnh NGHỆ AN đã bầu BCH gồm 25 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Mai Ất.    

12.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015)  tỉnh BẠC LIÊU đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lê Văn Nhỏ. 

13.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) tỉnh TÂY NINH đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Minh Châu. Hiện Chủ tịch là đ/c Nguyễn Văn Lợi.   

14.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) tỉnh BÌNH PHƯỚC đã bầu BCH gồm 16 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Văn Vang.  

 15.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2019 (12/2015) tỉnh BÌNH THUẬN đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Vũ Thị Ngọc Liên.  

16 .Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) tỉnh NINH THUẬN đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Nguyễn Trường Tam

17.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2015) HỒ CHÍ MINH đã bầu BCH gồm 29 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Đoàn Thị Thanh Xuân.  

18.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 (3/2016)  tỉnh THÁI NGUYÊN đã bầu BCH gồm 23 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lê Huy Lanh.

19.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 (3/2016) tỉnh SƠN LA đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Huy Chứ (đã mất). Hiện Chủ tịch là đ/c Phan Phúc Võ.   

20.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (4/2016) tỉnh QUẢNG NGÃI đã bầu BCH gồm 25 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Đào Văn Hanh. 

21.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2020 (4/2016), tỉnh CÀ MAU đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Duy Tôn. Hiện Chủ tịch là đ/c Trần Thanh Liêm.   

22.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (7/2016) tỉnh QUẢNG BÌNH đã bầu BCH gồm 25 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Cao Ngọc Tành.

23.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (7/2016)  tỉnh NAM ĐỊNH đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Đặng Xuân Sinh. 

24.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (7/2016) tỉnh YÊN BÁI đã bầu BCH gồm 15 ủy viên, Chủ tịch là đ/c Nguyễn Văn Tỉnh.  

 25.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (7/2016)  tỉnh PHÚ THỌ đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Xuân Sậu.  

26.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (8/2016) tỉnh BẮC GIANG đã bầu BCH gồm 16 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Xuân Đề. 

27.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (9/2016)  tỉnh HÀ NAM đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Thị Kim Tiên.   

28.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (9/2016) tỉnh QUẢNG NAM đã bầu BCH gồm 26 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Nguyễn Ngọc Bảo.

29.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 (9/2016)  tỉnh LÂM ĐỒNG đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Văn Ninh.  

30.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 (12/2016)  tỉnh SÓC TRĂNG đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Nguyễn Minh Thống.

 31.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/2016)  tỉnh THÁI BÌNH đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Hoàng Công Ánh. 

32.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (11/2016) tỉnh TUYÊN QUANG đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Đỗ Thị Minh Oánh.    

33.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/2016)  tỉnh HÀ TĨNH đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Đào Văn Tinh. 

34.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/2016)  tỉnh BẮC NINH đã bầu BCH gồm 13 ủy viên, Chủ tịch là đ/c Nguyễn Hữu Tiệm.

35.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/2016)  tỉnh HẢI DƯƠNG đã bầu BCH gồm 19 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Vũ Thanh Sa. 

36.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/2016) TP. ĐÀ NẴNG đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Phạm Thị Thao.

37.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (3/2017)  tỉnh HƯNG YÊN đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,
 Chủ tịch là đ/c Nguyễn Hữu Tiến.

38.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (3/2017) tỉnh ĐỒNG NAI đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lý Minh Tiến.

39.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (6/2017) tỉnh LÀO CAI đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Tiến Bích.  

40.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (7/2017) tỉnh THỪA THIÊN – HUẾ đã bầu BCH gồm 19 ủy viên,

Chủ tịch là đ/c Hoàng Hữu Xuyến.    

41.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (8/2017) CẦN THƠ đã bầu BCH gồm 11 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Quốc Phẩm.

42.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 (9/2017) tỉnh KIÊN GIANG đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Võ Minh Tưa.  

  1. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (10/2017)  tỉnh HÒA BÌNH đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
    Chủ tịch là đ/c Vũ Đức Hạnh. 

44.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (12/2017) tỉnh BẾN TRE đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Phạm Hữu Thừa.   

45.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (12/2017)  tỉnh BÌNH ĐỊNH đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Võ Văn Chiến. 

46.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (12/2017) tỉnh ĐẮK LẮK đã bầu BCH gồm 23 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Thị Tác.  

47.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (01/2018)  tỉnh ĐẮK NÔNG đã bầu BCH gồm 12 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Dương Khắc Mai. 

48.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/2018)  tỉnh VĨNH PHÚC đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Hồng Quang.

49.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (9/2018)  tỉnh BÀ RỊA-VŨNG TÀU đã bầu BCH gồm 17 UV,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Như Hải.

50.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 (12/2018)  tỉnh VĨNH LONG đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Huỳnh Ngọc Chúc.

51.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (3/2019) tỉnh TIỀN GIANG đã bầu BCH gồm 19 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Huỳnh Thị Lý.  

52.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (3/2019)  tỉnh KON TUM đã bầu BCH gồm 11 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Vũ Văn Xuyến.    

53.Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 (6/2019)  tỉnh LONG AN đã bầu BCH gồm 21 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Lê Bá Phước.   

54.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (7/2019)  tỉnh KHÁNH HÒA đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trương Hữu Hạnh.

55. Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 (9/2019),  tỉnh LAI CHÂU đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Đoàn Cao Khải.    

 

56. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (10/2019)  tỉnh HÀ GIANG đã bầu BCH gồm 17 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Nguyễn Mạnh Thùy.

57.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (10/2019) tỉnh GIA LAI đã bầu BCH gồm 19 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Trần Văn Bình.   

58.Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 (11/2019) tỉnh CAO BẰNG đã bầu BCH gồm 13 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Hoàng Văn Vảng

59.Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 (12/2019) tỉnh BÌNH THUẬN đã bầu BCH gồm 15 ủy viên,
Chủ tịch là đ/c Vũ Thị Ngọc Liên

Ban biên tập tổng hợp