HOA CAU-HOA MAI

Đăng lúc: 08-02-2021 8:21 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

 

Tháng giêng ngoại nói hoa cau

Để trong chậu nước gội đầu rất thơm

Tôi ra vườn ngoại của tôi

Hoa cau không có lấy đâu mà tìm

Tết về mẹ thích trưng mai

Hoa mai còn đó mẹ giờ nơi đâu

Năm nay mai nở vàng sân

Mẹ không còn nữa chỉ còn hoa mai

 

Tháng giêng mẹ nói hoa cau

Để trong chậu nước gội đầu rất thơm

Tìm cau thì dễ mẹ ơi

Tìm mẹ khuất bóng biết về nơi đâu

Tết về mai nở đầy sân

Mẹ không còn nữa trưng mai làm gì

Tăng Văn Hạnh