Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình coi trọng công tác quản lý, sử dụng quỹ “nghĩa tình đồng đội”

Đăng lúc: 05-05-2019 1:59 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” (NTĐĐ) tạo nguồn thu từ lãi cho vay nhằm trang trải những khoản chi thường xuyên như thăm nom hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên lúc qua đời hay hỗ trợ đồng đội lúc gặp hoạn nạn….

Chuyện quản lý quỹ NTĐĐ trước năm 2017 ít ai bàn đến vì bình quân mỗi hội viên chỉ có gần 250.000 đồng.

Nhưng kể từ năm 2017, thực hiện chủ đề năm: “vì nghĩa tình đồng đội” do trung ương hội khởi xướng, đặt mục tiêu phấn đấu 1 triệu đồng/hội viên. Đến cuối năm 2018, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình có trên 28.000 hội viên, 8 đơn vị Hội cấp huyện, trong đó có 3 đơn vị đạt 1 triệu đồng/hội viên (TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện hội Bố Trạch). Tổng số tiền quỹ toàn Tỉnh hội có trên 22 tỷ 228 triệu đồng, phấn đấu cuối năm 2019, có 8/8 đơn vị đạt 1 triệu đồng/hội viên, đưa tổng số quỹ NTĐĐ lên gần 30 tỷ. Đây là một con số không nhỏ, đặc biệt đối với hội cơ sở xã, phường có từ 100 – 200 hội viên, tương ứng với số tiền quỹ 100 – 200 triệu đồng. Thực trạng đó đòi hỏi phải có hình thức quản lý thích hợp, vừa quay vòng được vốn, vừa bảo toàn được quỹ; thực hiện yêu cầu của Trung ương Hội đặt ra tại thông báo kết luận công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 là: đẩy mạnh việc xây dựng “quỹ nghĩa tình đồng đội”, quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả ở từng cấp hội. (bản tin số 119 – 1+2/2019).

Muốn đạt được yêu cầu trên đòi hỏi phải có sự đổi mới trong việc quản lý quỹ NTĐĐ nhằm khắc phục tình trạng cho vay theo kiểu gia đình dẫn đến đã có trường hợp mất cả vốn lẫn lãi do người vay qua đời đột xuất, thiếu căn cứ để đòi nợ vì không có bút tích để lại cho người có trách nhiệm liên đới.

Trước thực trạng đó, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình đã nghiên cứu, ấn hành giấy vay “quỹ nghĩa tình đồng đội” đầy đủ các yếu tố: Đơn giản, dễ hiểu, dễ ghi, vừa đạt được yêu cầu quản lý quỹ, vừa giữ trọn ý nghĩa sâu xa về tình đồng đội trong ngôi nhà chung của Hội.

Đến nay đã có nhiều đơn vị cơ sở áp dụng hình thức này, thực sự tháo gỡ những băn khoăn, lo lắng trong công tác quản lý “quỹ nghĩa tình đồng đội”./.

Đinh Thế Phong