Hội Cựu TNXP Đà Nẵng sơ kết 9 tháng và bàn nhiệm vụ quý IV

Đăng lúc: 23-09-2022 8:46 Sáng - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

 Ngày 16/9/2022, Thành hội Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quý III và đề ra chương trình hành động Quý IV- 2022.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Đà Nẵng Phạm Thị Thao chủ trì cuộc họp

Ngay từ đầu năm Hội chú trọng tuyên truyền vận động hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia, học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, tham gia các phong trào thi đua ở khu dân cư và quy định của chính quyền các cấp, cùng với nhân dân khu dân cư thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, của Bộ Y tế, các quy định của địa phương về phòng chống dịch COVID-19, tham gia các chương trình hoạt động của các cấp Hội đề ra, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu TNXP Việt Nam, cũng như Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam; tuyên truyền, vận động xây dựng gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch của Ban Thi đua khen thưởng thành phố, cuộc vận động “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Thành ủy và tích cực hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo” do UBMTTQVN thành phố phát động;

Kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống, 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, các cấp hội đã tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên ôn lại truyền thống anh hùng Lực lượng TNXP Việt Nam, từ đó nhắc nhở hội viên tích cực hoạt động tham gia công tác Hội để giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần TNXP trong thời kỳ mới.

Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết cho một hội viên quận Sơn Trà hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 40/CP; vận động hỗ trợ trao 15 sổ tiết kiệm (5.000.000đ/sổ), trao 50 phần quà (500.000đ/phần) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 Trọng tâm thời gian còn lại của năm 2022 là tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động hội viên thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”” Tháng hành động vì người nghèo”, “Người Việt nam dùng hàng Việt nam”…….., Chương trình “Thành phố 4an…., tích cực tham gia các biện pháp phòng chống dịch COVID 19, góp phần thực hiện các chương phát triển trình kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố;

Phùng Thế Tài

Thành hội Đà Nẵng