Hội Cựu TNXP Đà Nẵng sơ kết công tác Quý I – 2019

Đăng lúc: 12-04-2019 9:44 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Ngày 10/4/2019, Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội sơ kết công tác Quý I và bàn chương trình hoạt động quý II/2019. Đồng chí Phạm Thị Thao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Trong Qúy I/2019, ngoài các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, tuyên truyền thi đua yêu nước và phát huy phẩm chất TNXP thì hoạt động về “Nghĩa tình đồng đội” đạt kết quả cao nhất, cụ thể, Thành hội đã:

– Kết hợp với các ban ngành của thành phố, các quận, huyện, phường, xã vận động giúp đỡ hội viên là thương bệnh binh, gia đình hội viên còn khó khăn, hội viên đau ốm, hội viên bị nhiễm chất độc da cam, tặng quà nhân đót tết cổ tuyền Kỷ Hợi có 2.383 xuất với tổng số tiền 1,314 tỷ đồng;

– Phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng hội viên;

– Vận động hội viên chấp hành tốt điều lệ Hội và quy định tại nơi cư trú, thực hiện tốt chương trình 4 an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) của thành phố Đà Nẵng;

– Chỉ đạo đến Hội ở các phường, xã phối hợp chặt chẽ với đoàn TNCS HCM về tuyên truyền, giáo dục truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ;

Về chương trình họat động quý II-2019 :

– Xây dựng Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ (2016-2021) của Hội Cựu TNXP TP Đà Nẵng đề ra và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt ở cả các cấp Hội;

– Một số quận hội đã hết nhiệm kỳ sẽ tiến hành đại hội theo đúng quy định; –

– Tiếp tục vận động xây dựng quỹ “ Nghìa tình đồng đội”, chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho chương trình giúp đỡ sửa chữa nhà xuống cấp cho hội viên khó khăn trong năm 2019, thực hiện chương trình heo đất giúp các gia đình hội viên cựu TNXP phát triển kinh tế;

– Tiếp tục phát động phong trào “học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng hội viên;

– Hội viên chấp hành tốt điều lệ và quy định tại nơi cư trú, thực hiện tốt chương trình 4 an của thành phố, làm cho Đà Nẵng xứng đáng là “Thành phố đáng sống”;

– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn TNCS HCM về tuyên truyền, giáo dục truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ, đặc biệt dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5, 19/5, và ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc 11/6;

Phùng Thế Tài