Hội Cựu TNXP huyện Kbang tổ chức đại hội bất thường

Đăng lúc: 28-06-2021 9:45 Sáng - Đã xem: 29 lượt xem In bài viết

Hội Cựu TNXP huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III vào tháng 6 năm 2019, nhưng chưa bầu được Chủ tịch; Phó Chủ tịch tạm thời phụ trách và khuyết hai ủy viên BCH  do một từ trần, một xin nghỉ do sức khỏe yếu.

Lãnh đạo Tỉnh hội cùng BCH Huyện hội Kbang

Để kiện toàn tổ chức, được sự thống nhất Tỉnh hội, sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Hội Cựu TNXP huyện Kbang tổ chức Đại hội bất thường ngày 18/6/2021. Về dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và 30 đại biểu đại diện cho 125 hội viên Cựu TNXP toàn huyện.

Đại hội đã bầu các đồng chí: Nguyễn Thị Xuyến, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách giữ chức vụ Chủ tịch Hội; Trịnh Thị Thông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra. Các đại biểu nhất trí đề cử Nguyễn Thị Xuyến bổ sung vào  BCH Tỉnh hội.

Tại Đại hội, Lãnh đạo Tỉnh hội đã triển khai công tác Hội trong thời gian tới, tập trung vào các hoạt động: Ủng hộ Quỹ vác-xin phòng chống Covid-19. Đợt 1 các cấp hội trong tỉnh đã nộp qua UBMTTQ Việt Nam các cấp là 10.880.000 đồng; lập danh sách hội viên đặc biệt khó khan, nghèo không nơi nương tựa đề nghị hỗ trợ để Tỉnh hội tổng hợp gửi lên Trung ương Hội…

                                                                   Nguyễn Thị Trà

                                       Ủy viên Ban Thanh tra Tỉnh hội Gia Lai