Hội Cựu TNXP huyện Núi Thành với phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”

Đăng lúc: 08-01-2019 9:54 Sáng - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

Năm 2018, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, có những hoạt động thiết thực, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa v.v…

Đến nay, Hội đã có 1.382 hội viên, 100% được cấp thẻ hội viên; 32 cán bộ các cấp được hưởng chế độ chính sách ưu đãi.

Huyện hội  đã tổ chức lớp tập huấn cho 120 cán bộ, hội viên; 12 buổi sinh hoạt với 700 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Trong phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, Huyện hội đã được Tỉnh hội hỗ trợ 38 phần quà, trị giá 19,5 triệu đồng; Huyện hội  hỗ trợ 86 phần quà, trị giá trị 33,5 triệu đồng; các Hội cơ sở vận động 211 phần quà, trị giá 69,9 triệu đồng v.v… Tổng cộng là 338 phần quà, giá trị 125,9 triệu đồng. Hội đã khảo sát, lên danh sách 32 hộ hội viên khó khăn về nhà ở và đã được các cấp hỗ trợ 480 triệu đồng làm 12 nhà ở và 50 triệu đồng sửa chữa 2 nhà.

95 hộ hội viên làm kinh tế giỏi theo mô hình trồng rừng, chăn nuôi gà vịt v.v…  Hội Cựu TNXP xã Tam Tiến lập hũ gạo tình thương với số tiền trên 15 triệu đồng. Huyện hội đã phát động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” bằng hình thức “trồng một cây, nuôi một con” tạo nguồn quỹ trên 200 triệu đồng.

Hiện nay, cán bộ, hội viên cựu TNXP huyện Núi Thành có sự chung tay, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nhiều mô hình đã được phát động rộng khắp trong địa bàn huyện, tiêu biểu là phong trào “Chung tay giúp đỡ các hội viên TNXP cô đơn, khó khăn”, được hội viên hưởng ứng nhiệt tình.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, Hội Cựu TNXP huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt phong trào thi đua “Gia đình Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo” , tham gia tốt phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, đặc biệt là giải quyết kịp thời các chế độ chính sách với hội viên cựu TNXP hoàn thành nghĩa vụ qua các thời kỳ; tăng cường giúp đỡ các hội viên cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa.

Phương hướng năm 2019, Hội tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức hội, hướng các hoạt động vào việc giải quyết chế độ chính sách tồn đọng; tiếp tục vận động hỗ trợ giúp đỡ các hội viên về điều kiện sản xuất xóa nghèo; phát động và đăng ký giao ước thi đua 100% tổ chức Hội, xây dựng 40% Hội đạt danh hiệu xuất sắc, 50 % đạt tiên tiến toàn huyện và đẩy mạnh phong trào “Nghĩa tình đồng đội”.

Tại hội nghị 01 tập thể, 01 cá nhân được nhận bằng khen, 35 hội viên được tặng 35 Huy hiệu “Làm theo lời Bác” của Trung ương Hội; 01 tập thể nhận bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Núi Thành đã tặng 3 giấy khen cho tập thể và 3 cá nhân; Huyện hội  khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân.

Nguyễn Huy Hoàng