Hội Cựu TNXP huyện Quế Võ tập huấn Điều lệ và công tác hội

Đăng lúc: 03-07-2022 9:07 Chiều - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Ngày 29/6/2022, Hội Cựu TNXP huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các đồng chí Ban chấp hành Huyện hội, Ban thường vụ, Trưởng ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP cấp xã, thị trấn. Phó Chủ tịch Tỉnh hội Ngô Văn Tuấn giới thiệu chuyên đề Điều lệ Hội; Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Tỉnh hội Nguyễn Thanh Khiết hướng dẫn công tác Hội. Phó Trưởng phòng Nội vụ Nguyễn Quang Đức đến dự và theo dõi lớp tập huấn.

Hội Cựu TNXP huyện Quế Võ có 1.218 hội viên sinh hoạt ở 21 Hội cơ sở cấp xã, thị trấn và đã hoàn thành Đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kì 2021-2026 cuối năm 2021, trong đó cấp cơ sở đổi mới 60% cán bộ.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Cựu TNXP huyện Quế Võ tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”; phối hợp với các cơ quan, địa phương giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP theo quy định; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đoàn thanh niên tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV nhiệm kì 2019-2024 thông qua tháng 12/2019 và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-BNV ngày 28/5/2020. Điều lệ được thống nhất thực hiện trong toàn quốc và có nhiều điểm mới phù hợp tạo điều kiện cho tổ chức Hội Cựu TNXP cả nước thống nhất hoạt động và phát huy tác dụng trong Hội.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giải đáp những vấn đề tồn đọng trong công tác Hội cấp xã, cấp huyện trong những năm vừa qua. Lớp tập huấn đã đáp ứng việc nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Hội cấp cơ sở, thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh trong cả nhiệm kì này.

Phạm Thuận Thành