Hội Cựu TNXP Long An tham gia giám sát việc thực hiện Quyết định 62

          Trong 5 ngày, Hội Cựu TNXP cùng với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Long An đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tại 3 huyện, 2 đơn vị cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội), nhằm đánh giá việc thực hiện của các cơ quan chức năng đối với cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

          Tại thị xã Kiến Tường (ảnh trên) , công tác triển khai được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, các ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, tạo niềm tin cho các đối tượng và nhân dân; đã giải quyết trong 9 năm chi trả 97 trường hợp, chỉ còn 2 trường hợp chưa được hưởng do cấp tỉnh đang giải quyết. Hiện nay, trên địa bàn thị xã công tác lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt ở cấp xã chưa chặt chẽ, còn sai sót do công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng.

          Qua giám sát huyện Cần Giuộc (ảnh trên) , tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 1.824 đối tượng, thực hiện BHYT cho 100 o/o theo chế độ, với số tiền 7,1 tỉ đồng, cấp mai táng phí 84 đối tượng 1,1 tỉ đồng; chỉ còn tồn 2 hồ sơ chưa được xét duyệt. Đạt kết quả trên là nhờ công tác triển khai chặt chẽ, thực hiện xét duyệt nghiêm túc, đúng quy trình dân chủ, công khai đến từng đối tượng. Tuy nhiên, huyện Cần Giuộc đang khắc phục việc tuyên truyền cho đối tượng làm ăn xa, không nắm bắt thông tin kịp thời, dẫn đến chậm lập hồ sơ giải quyết. Hướng tới, lãnh đạo huyện quyết tâm xét duyệt chi trả 100o/o số đối tượng còn lại.

          Huyện Châu Thành(ảnh trên) tích cực giải quyết chi trả 1 lần 5,7 tỉ đồng cho 1.477 đối tượng, chi BHYT 1.154 trường hợp số tiền 773 triệu đồng, 60 trường hợp mai táng phí số tiền 769 triệu đồng; chỉ còn 2 hồ sơ chưa được giải quyết. Kết quả trên nhờ sự cố gắng nổ lực phối hợp các cơ quan, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời. Hướng tới, tiếp tục phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 24 của huyện và Hội đồng chính sách cấp xã trong xét duyệt giải quyết các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn.

Đoàn giám sát làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh       

          Trong 9 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt chính sách theo Quyết định 62 QĐ/TTg, từ khâu quán triệt, phổ biến triển khai thực hiện chế độ chính sách, hướng dẫn cụ thể về công tác kê khai, lập thủ tục hồ sơ, các loại giấy tờ liên quan đến từng đối tượng, có 17.400 đối tượng có quyết định trợ cấp đạt 101 o/o, trong đó chuyển ngành Lao động -Thương binh vả Xã hội giải quyết theo chế độ dân chính là 478 đối tượng, kinh phí chi trả 1,2 tỉ đồng, từ trần hưởng mai táng phí 650 đối tượng. Qua gần 10 năm thực hiện Quyết định 62 QĐ/TTg các đối tượng được hưởng đồng tình, ủng hộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội         

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  là cơ quan tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết chế độ hệ dân chính, gần 10 qua ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng nhận thức rõ mục đích ý nghĩa, quy trình thủ tục trong việc thực hiện chế độ chính sách, từ đó đã giải quyết trợ cấp 1 lần 852 hồ sơ 2,3 tỉ đồng, 732 trường hợp hưởng BHYT 49 triệu đồng/ tháng, mai táng phí 98 người từ trần số tiền 1,1 tỉ đồng. Tuy nhiên còn tồn 39 trường hợp do cấp huyện đang thẩm định hồ sơ.

          Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong phổ biến, triển khai quyết định. Để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện ở cơ sở để tháo gở khó khăn. Qua giám sát, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị cấp trên đối với đối tượng từ trần không còn thân nhân chủ yếu như cha mẹ, vợ con, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết chế độ cho thân nhân thứ yếu thờ cúng.

          Qua giám sát 5 đơn vị, đoàn đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm hạn chế rút ra nhiều nguyên nhân cần chấn chỉnh cũng cố để việc thực hiện Quyết định 62 QĐ/TTg trong thời gian tới tốt hơn, nhất là với cựu TNXP, từ đó góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Lê Bá Phước

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Long An