Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn cán bộ

Đăng lúc: 30-04-2021 8:16 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

 

Ngày 28/4/2021, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Tỉnh hội Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam nhiệm kì IV và công tác tổ chức đại hội Hội Cựu TNXP cho các ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh hội, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Trưởng ban nữ Hội Cựu TNXP cấp huyện.

Đồng chí Lê Văn Hòa, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Chánh văn phòng TW Hội giới thiệu nội dung Điều lệ Hội và đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tỉnh hội  triển khai hướng dẫn đại hội Hội Cựu TNXP cấp huyện.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Tiệm khai mạc hội nghị

Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV nhiệm kì 2019-2024 thông qua tháng 12/2019 và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-BNV ngày 28/5/2020. Điều lệ được thống nhất thực hiện trong toàn quốc và có nhiều điểm mới phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho Hội Cựu TNXP cả nước thống nhất hoạt động.

Đồng chí Lê Văn Hòa giới thiệu Điều lệ

Hội nghị tập huấn đã đề cập chi tiết một số vấn đề về trình tự, thủ tục, nội dung và điều hành, chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Cựu TNXP cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kì IV, tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Hội Cựu TNXP cấp xã.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giải đáp những vấn đề tồn đọng trong công tác Hội cấp xã, cấp huyện trong những năm vừa qua.

Phạm Thuận Thành

Thường Vũ – An Bình – Thuận Thành – Bắc Ninh