Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

Đăng lúc: 11-01-2018 8:53 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

  

Thực hiện các văn bản về về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam[i],  ngày 20/12/2017   Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định đã phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Sở Lao động Thương Binh & Xã hội và Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số: 112/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

            Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Mãnh (ảnh dưới) – Phó Chủ Tịch   Hội Cựu TNXP Việt Nam; lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Sở Lao động Thương Binh & Xã hội, Tài chính và Tỉnh đoàn.

          Tham dự Tập huấn có các đ/c trong Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội, lãnh đạo   Hội Cựu TNXP của 11 huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo 159 Hội, Ban liên lạc cựu TNXP các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Mãnh và lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Tỉnh hội  làm rõ thêm những vướng mắc để giúp các cấp Hội hoàn thành việc xác lập hồ sơ và báo cáo theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, kịp thời.

Huỳnh Kim Long

                          Chánh Văn phòng   Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định

 

[i] : Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975;công văn số 348/HCTNXPVN ngày 26/10/2017 của   Hội Cựu TNXP Việt Nam về việc triển khai chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam và kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 23/11/2017 cũa UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Hướng dẫn số 1678/HD-SNV ngày 27/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết trợ cấp đối với TNXP cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975,