Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định hỗ trợ phòng chống dịch covid – 19

Đăng lúc: 17-04-2020 4:20 Chiều - Đã xem: 39 lượt xem In bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, UBTWMTTQ Việt Nam, Hội Cựu TNXP Việt Nam về phòng, chống dịch COVID – 19, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định đã hướng dẫn Hội Cựu TNXP các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 một cách nghiêm túc; đề nghị các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên cựu TNXP trong toàn tỉnh hãy cùng xã hội chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID -19  một cách thiết thực và hiệu quả thông qua UBMTTQ Việt Nam cùng cấp.

 Với tinh thần trên, ngày 10/4/2020 Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh đã ủng hộ công tác phòng chống, dịch COVID – 19 với số tiền là 2 triệu đồng, thông qua UBMTTQc Việt Nam tỉnh Bình Định.

Tình hình dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp, Hội Cựu TNXP tỉnh đề nghị các cấp Hội nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch và tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID -19 một cách thiết thực nhất./.

Huỳnh Kim Long

 Chánh VP Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định