Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II

Đăng lúc: 11-03-2022 2:58 Chiều - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 18/02/2022 Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị BCH lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã nghe thông báo Quết định của Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu Ban Chấp hành, Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Tỉnh hội; triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và Chương trình hành động toàn khóa; thảo luận; thống nhất thông qua các quy chế hoạt động của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra; quy chế quản lý sử dụng Quỹ nghĩa tình đồng đội; Quy chế thi đua Khen thưởng.

Năm 2022 tập trung thực hiện: tiếp tục làm thủ tục đề nghị xác nhận phiên hiệu Tổng đội TNXP Phú Yên (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ), Tổng đội TNXP Phú Khánh (thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975) và đề nghị hổ trợ BHYT cho TNXP sau 30/4/1975; đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng quỹ hội lớn mạnh để giúp đỡ, hổ trợ hội viên nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; kiện toàn nhân sự Câu lạc bộ “Cựu TNXP Sản xuất kinh doanh giỏi; tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương TNXP và Trung ương Hội huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác; Tỉnh hội làm và cấp thẻ hội viên theo mẫu mới; hướng dẫn các Hội cấp huyện chuẩn bị tốt thủ tục, nội dung, nhân sự để tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ đúng quy định.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên

 Nguyễn Thành Bích