Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn chuyên đề năm 2024

Đăng lúc: 26-04-2024 10:28 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024, sáng ngày 19/4/2024, tại hội trường Thị hội Hòa Thành, Thường trực Tỉnh hội Tây Ninh chủ trì và triển khai lớp tập huấn công tác hội và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham dự của 150 cán bộ từ  chi hội trở lên.

Chuyên đề năm 2024 có 4 nội dung: Sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Định hướng, gợi ý nội dung nâng cao chất lượng thực hiện thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Trong lớp tập huấn lần này, Thường trực Tỉnh hội còn trình bày quyển sách về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó Tổng Bí thư lý giải cây tre Việt Nam “vững ở gốc” là nguyên tắc vì lợi ích quốc gia, dân tộc để phục vụ, độc lập – tự do trong đường lối đối ngoại, lấy thực lực làm gốc; “chắc ở thân” là phương thức tạo nên sức mạnh, trong đó sức mạnh đoàn kết là nhân tố sống còn. Sức mạnh Việt Nam còn ở tính chính danh, chính nghĩa, cách ứng xử nhân văn, thủy chung, thượng tôn pháp luật và phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại; “uyển chuyển ở cành” là phong cách, nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đặc biệt trong các hoàn cảnh khó khăn, có phức tạp giữa những xu thế khác nhau, giữa đòi hỏi phải hài hòa cái chung và cái riêng.

Các học viên đã được nghe ý nghĩa lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của Tỉnh ủy Tây Ninh; công tác thi đua – khen thưởng năm 2024 của UBND tỉnh Tây Ninh; Nghị định số 28/2024/NĐ-CP về Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Quyết định số 456/QĐ-HCTNXPVN ngày 29/1/2024 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Cựu TNXP Việt Nam, Quy chế thi đua năm 2024 của Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh.

Duy Đức