Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2023

Đăng lúc: 17-05-2023 8:39 Sáng - Đã xem: 111 lượt xem In bài viết

Thực hiện Kế hoạch tập huấn công tác Hội và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2023), ngày 10.5.2023 tại Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh, Thường trực Tỉnh hội Tây Ninh đã chủ trì lớp tập huấn và học tập chuyên đề  với hơn 160 cán bộ tham dự. Đối tượng được tập huấn là ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội, ủy viên Ban chấp hành Huyện, Thị, Thành hội và các chủ tịch, phó chủ tịch Hội cơ sở.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Lợi (ảnh dưới) nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh; quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh.

Cán bộ tham gia lớp tập huấn được học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Trong đó, chú trọng phát huy các yếu tố “đoàn kết”, “chủ động”, “đổi mới”, “sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; thực hiện chủ đề thi đua năm 2023 của TW Hội và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tây Ninh; thông tin về Luật thi đua khen thưởng năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024), trong đó Điều 96 Luật thi đua khen thưởng quy định về tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”.

 Duy Đức

 Tây Ninh