Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa rà soát lực lượng tnxp tham gia xây dựng kinh tế  sau ngày 30/4/1975

Đăng lúc: 26-07-2021 8:01 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa có ba đợt nhập ngũ vào TNXP trong các năm 1965, 1967, 1972 với hơn 40 nghìn đội viên, trong đó hơn 60% là nữ. Các đơn vị TNXP trong kháng chiến chống Mỹ thuộc các đơn vị có phiên hiệu do Trung ương Đoàn công nhận. Các đơn vị thanh niên tình nguyện do tỉnh thành lập năm 1972.

Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 897/QĐ-UBND, ngày 13/3/2020, xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP với 11 đơn vị tình nguyện, thành lập trước 30/4/1975; Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 xác nhận phiên hiệu TNXP cho 18 đơn vị thành lập sau ngày 30/4/1975 làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các vùng núi, vùng biển, vùng xâu vùng xa: tham gia mở đường 217, trồng rừng, quai đê lấn biển…

  Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, cùng với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng từ cuối tháng 5 /2021, Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa đã tập trung rà soát lực lượng TNXP của 18 đội từ 4212 đến 4228 và Đội TNTN xây dựng xí nghiệp liên hợp hải sán Lạch Hới;  phối hợp với các ngành chức năng, triển khai làm hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh gải quyết chế độ cho các đội viên theo QĐ 40/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bùi Văn Hoằng