Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La khóa IV lần thứ hai

Đăng lúc: 16-02-2022 10:46 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Ngày 21/01/2022, tại Hội trường Khách sạn Hoa Ban trắng – thành phố Sơn La, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã mở Hội nghị lần thứ hai.

 

Nhận được tài liệu trước, có thời gian nghiên cứu nên các ý kiến bằng văn bản hay trực tiếp đều ngắn gọn, súc tích.

Hội nghị đã bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hai đồng chí Phạm Thị Ngân (cán bộ Tỉnh đoàn), Nguyễn Thị Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Sơn La; biểu quyết thông qua quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, báo cáo tổng kết năm 2021.

Xác định năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, do dịch bệnh… Ban Chấp hành sẽ bám sát nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, chỉ đạo của TW Hội, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn  các cơ quan có liên quan tổ chức hoạt động, nhất  là vai trò thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về việc triển khai thực hiện trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử tâm linh Ngã Ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn giai đoạn II.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu các huyện, thành phố phấn khởi ký kết giao ước thi đua  năm 2022, vận động hội viên thực hiện thật tốt những nội dung đã ký kết./.

Vũ Xuân Hải

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La