Hội nghị công bố và ra mắt phiên hiệu Đội TNXP làm nhiệm vụ đặc biệt huyện Kim Bôi giai đoạn 1966 -1975

Đăng lúc: 25-07-2022 2:57 Chiều - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

Ngày 15/7/2022, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị công bố và  ra mắt phiên hiệu Đội TNXP làm nhiệm vụ đặc biệt giai đoạn 1966 -1975. Tới dự có các đồng chí: Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Tỉnh hội Hòa Bình; Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động –  Thương binh & Xã hội, Lữ đoàn 72 Bộ Tư lệnh Công binh …

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo quá trình hình thành và hoạt động của đội TNXP làm nhiệm vụ đặc biệt huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Từ giữa năm 1966 đến năm 1975 nhằm phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ đánh phá vào cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước ta, ngăn chặn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, thực hiện nhiệm vụ Trung ương đảng giao, Tỉnh ủy Hòa Bình đã thành lập đội TNXP với trên 900 đội viên được tuyển chọn từ những đoàn viên thanh niên tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi làm nhiệm vụ đặc biệt như: xây dựng công trình giao thông, cầu, ngầm, đập để  bộ đội công binh xây dựng nơi sơ tán của cơ quan Trung ương.. Với tinh thần ý chí và sức mạnh tuổi trẻ đội TNXP huyện Kim Bôi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được  giao.

Chủ tịch Tỉnh hội Vũ Đức Hạnh

Ngày 30/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa bình đã ký Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc xác nhận  phiên hiệu đội TNXP làm nhiệm vụ đặc biệt huyện Kim Bôi giai đoạn 1966 – 1975, ghi nhận những đóng góp to lớn của Liên phân đội TNXP huyện Kim Bôi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.  Đây là sự động viên khích lệ tinh thần đối cựu TNXP Kim Bội tích cực gương mẫu tham gia lao động sản xuất, đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng phát triển quê hương.  

Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Thanh Tùng

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh,  đồng chí Đinh Thanh tùng đã trao quyết định về việc xác nhận phiên hiệu cho đội TNXP làm nhiệm vụ đặc biệt huyện Kim Bôi. Cũng nhân dịp này, Tỉnh hội Hòa Bình đã trao huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời bác cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức và hoạt động của hội.

Hồng Kỳ

Chủ tịch Huyện hội Kim Bôi