Hội thảo khoa học xác nhận phiên hiệu cho ba đơn vị TNXP tại chỗ của Ninh Thuận

Đăng lúc: 14-09-2018 8:19 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc quy định xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu, ngày 22/01/2015 UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 333 về việc triển khai thực hiện Thông tư 18 của Bộ Nội vụ quy định xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu.

Cùng với văn bản của UBND tỉnh Ninh Thuận, Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng có Công văn số 123 ngày 11/4/2016 hướng dẫn về trình tự thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP theo Thông tư số 18. Căn cứ theo 02 Văn bản hướng dẫn trên, Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập Tổ Công tác để tiến hành mọi nhiệm vụ theo hướng dẫn quy định của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Ngày 22/9/2017 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác để khảo sát, nắm tình hình và thẩm định hồ sơ tổ chức hội thảo khoa học để có cơ sở xác nhận phiên hiệu cho các đơn vị TNXP cơ sở tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thời kỳ 1965-1975 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Hội Cựu TNXP tỉnh tiến hành các bước theo quy định của Thông tư 18 và hướng dẫn của Hội Cựu TNXP Việt Nam. Với nhiệm vụ được giao Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức khảo sát, nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu, tài liệu lịch sử của địa phương, lịch sử của Đoàn TNCS tỉnh Ninh Thuận, hồ sơ cá nhân, các chứng cứ lịch sử.

Sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã có đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định và được UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội thảo khoa học vào ngày 05/9/2018. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng chủ trì Hội thảo. Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các thành viên của Tổ Công tác khảo sát. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo đảng ủy các xã nằm trong địa bàn hoạt động thời kỳ chống Mỹ cứu nước; đại diện các nhân chứng lịch sử, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III.

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Trường Tam trình bày báo cáo tổng hợp về quá trình triển khai, thu thập tài liệu, tổng hợp tư liệu trong quá trình hoạt động của lực lượng TNXP tại chỗ của 3 đơn vị: Bác Ái Đông, Bác Ái Tây và huyện Anh Dũng giai đoạn 1965-1975 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Việc xác lập hồ sơ tài liệu đã minh chứng là trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại tỉnh Ninh Thuận đã có một lực lượng TNXP tại chỗ tham gia chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, trong quá trình xác lập hồ sơ gặp không ít khó khăn đó là tất cả các loại giấy tờ để thành lập lực lượng TNXP tại chỗ này hầu như không có, việc xác lập hồ sơ chỉ dựa vào các bộ sách lịch sử của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đảng bộ các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, các xã Phước Kháng, Phước Chiến, Phước Hà, xã Ma Nới và các bài viết tường thuật của các nhân chứng lịch sử đã tham gia lực lượng trong giai đoạn 1965-1975 cùng một số danh hiệu của Đảng, nhà nước tặng cho lực lượng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại Hội thảo khoa học, các đại biểu cũng đã nghe 03 báo cáo khoa học của 3 huyện: Bác Ái Đông, Bác Ái Tây và huyện Anh Dũng. Các báo cáo này đã khái quát sự ra đời và hoạt động của lực lượng TNXP tại chỗ với hình thức hoạt động “Du kích vành đai”.

Qua báo cáo tổng hợp và báo cáo khoa học, 65 đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí khẳng định là trong giai đoạn từ 1965-1975 tại huyện Bác Ái Đông, Bác Ái Tây và huyện Anh Dũng đã có một lực lượng TNXP tại chỗ tham gia phục vụ kháng chiến bảo vệ xóm làng, vận tải lương thực, đạn dược, sản xuất lương thực tại chỗ để phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần giải phóng quê hương đất nước.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình đã đánh giá rất cao về việc thu thập tài liệu, chứng cứ tổng hợp mà Hội Cựu TNXP tỉnh đã tiến hành. Như vậy các hồ sơ tài liệu mà Hội Cựu TNXP tỉnh đã xác lập được đã đủ cơ sở, đủ điều kiện và các đại biểu dự Hội thảo đều nhất trí đủ cơ sở để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xác nhận phiên hiệu cho lực lượng TNXP tại chỗ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1965-1975 với tên gọi của phiên hiệu là:

– Đội TNXP du kích vành đai Bác Ái Đông

– Đội TNXP du kích vành đai Bác Ái Tây

– Đội TNXP du kích vành đai huyện Anh Dũng

Sau Hội thảo, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xác nhận phiên hiệu cho 03 đơn vị nói trên.

Sau khi có quyết định, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để tiến hành thực hiện chế độ chính sách đối với TNXP tại chỗ theo Nghị định 112 của Chính phủ, đồng thời làm hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn xét tặng Kỷ niệm chương TNXP.

Như vậy, trong quá trình thực hiện Thông tư 18 của Bộ Nội vụ, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành việc xác lập phiên hiệu cho 08 đơn vị TNXP: trong có 03 đơn vị TNXP thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 05 đơn vị TNXP thời kỳ sau 1975 tham gia xây dựng kinh tế bảo vệ Tổ quốc./.

 Nguyễn Trường Tam

                                   CHỦ TỊCH HỘI CỰU TNXP TỈNH NINH THUẬN