Huyện hội Hà Trung tổ chức kiểm tra công tác các hội cấp xã

Đăng lúc: 07-06-2022 8:48 Sáng - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

 Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung (Thanh Hóa) lần thứ IV nhiệm kỳ ( 2020-2025), từ ngày 20/5/2022 đến ngày 06/6/2022, Hội Cựu TNXP Hà Trung đã tổ chức đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Vũ dẫn đầu, kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội cơ sở; việc xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP, hoạt động nghĩa tình đồng đội, thực hiện Điều lệ, công tác tài chính, chấn chỉnh những thiếu sót. Đây cũng là dịp để Huyện hội trực tiếp lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của hội viên, giải thích những vướng mắc về chế độ chính sách đối với TNXP.

Làm việc với đoàn kiểm tra là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Trưởng ban Công tác nữ. Việc kiểm tra đã giúp cho các Chủ tịch Hội cơ sở nắm vững được tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội Cựu TNXP, hiểu truyền thống của lực lượng TNXP (Vì hiện nay hầu hết Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp xã là cán bộ bán chuyên trách, được phân công kiêm nhiệm theo NQ 232 HĐND tỉnh ).. Từ đó sẽ tận tâm hơn với công tác Hội.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra tại các xã Hà Lĩnh, Hà Vinh,  Lĩnh Toại, Hà Long

Bùi Văn Hoằng