Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Bác Hồ tặng thơ TNXP của Tỉnh đoàn và Tỉnh hội Bắc Giang