Kỷ niệm xưa

Đăng lúc: 17-07-2022 6:29 Sáng - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Ngày tôi cắp sách tới trường 

Bà còng bán quán bên đường lại qua 

Cô đơn còm cõi thân già 

Kẹo vừng lưng lọ nước trà nửa siêu

Mặc cho nắng sớm mưa chiều

Thơ ngây tôi chẳng nghĩ nhiều mà chi.

 

Thế rồi từ ấy tôi đi

Tóc sương tuổi hạc mới về thăm quê 

Gặp tôi bạn cũ thầm thì 

Trận càn năm ấy bà đi về trời 

Quán bà giặc đốt tơi bời 

Xác bà chúng bỏ ở nơi chân cầu!

 

Đất xưa nay mọc nhà lầu

Cảnh xưa thì đã tươi màu nắng mưa 

Bà còng bán quán ngày xưa

Bao năm bí mật đón đưa thư từ 

Là nơi cách mạng đi về 

Giữa vùng địch hậu chẳng nề hiểm nguy…

 

Ngày đầu trở lại thăm quê

Rưng tròng mắt lệ tôi đi viếng bà 

Nghĩa trang liệt sĩ quê nhà 

Thoảng thơm hoa cúc quyện hoà khói sương

Trong làn khói tỏa ngàn hương

Có hình bóng mẹ giao liên thuở nào.

 

Nguyễn Minh Xuân

 Đông Hương – Thị Trấn Thứa Lương Tài – Bắc Ninh