Lai Châu tổ chức tập huấn công tác hội năm2018

Đăng lúc: 09-04-2018 9:17 Sáng - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

 

Trong 2 ngày 27 và 28/03/2018 Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn công tác Hội.

Về dự lớp tập huấn lần này là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 8 huyện, thành phố và Chủ tịch Hội Cựu TNXP của 52 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh hội đã giới thiệu 2 nội dung cơ bản là:

– Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của lực lượng TNXP trước đây và Hội Cựu TNXP ngày nay;

– Hệ thống chính sách đối với TNXP theo chính sách của Đảng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của cơ quan chức năng.

Các nội dung trên đều liên hệ với thực tế hoạt động của Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, thống nhất 1 số nội dung hoạt động ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu thảo luận và nhất trí việc khắc phục những khó khăn, thiếu kinh phí hoạt động khi tổ chức Hội xã, phường, thị trấn cấp huyện, thành phố ở Lai Châu hiện chưa được công nhận Hội đặc thù để được hưởng thù lao và được tăng cường kinh phí hoạt động./.

          Đoàn Cao Khải