Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ C892 TNXP ở Quảng Binh