Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ sáng lập Lực lượng Thanh niên Xung phong