Leo cầu khỉ

Đăng lúc: 15-08-2022 1:50 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

 

Lắt lẻo cầu tre vượt mỗi ngày

Trông kìa cảnh đẹp gái miền Tây

 

Nhìn qua dẫu nhẹ nhàng chân bước

Ngó kỹ trần chân chẳng dận giầy

 

Nổi giữa đôi bờ cong mấy nhịp

Dòng kinh trải rộng nước vơi đầy

 

Theo chồng dễ phải nhiều năm đấy

Lắt lẻo cầu tre vượt mỗi ngày.

 

11/08/2022

Hà Đỗ Tú