Long An tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thanh niên

Ngày 18/8/2020, tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Long An, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với sự tham gia của Hội Cựu TNXP tỉnh để tổng kết Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế thanh niên giai đoạn 2011-2020 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa

Ảnh internet  

Thời gian qua, việc chăm lo đào tạo bồi dưỡng thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm thực hiện; các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên từng bước được đầu tư phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần, làm cho thanh niên phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, thanh niên Long An có truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giàu lý tưởng cách mạng, tuyệt đối tin tưởng, trung thành vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ, tích cực đóng góp công sức xây dựng cộng đồng xã hội.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, hình ảnh của lực lượng thanh niên xung phong cho tuổi trẻ được duy trì thường xuyên, các cuộc liên hoan, họp mặt, nói chuyện chuyên đề, thăm lại chiến trường xưa, viết tin bài gửi các cơ quan báo chí được thực hiệ khá tốt. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của lực lượng TNXP cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, Tỉnh hội đã xây dựng  4 phim tài liệu tuyên truyền về lực lượng TNXP Long An, về gương chiến đấu anh dũng cảu các liệt sĩ, anh hùng Lực lượng vũ trang là TNXP, phản ánh của những chiến công của lực lượng TNXP cơ sở ở xã Thạnh lợi, xã Bình Đức huyện Bến Lức, làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ cầu giao thông cho bộ đội hành quân, bắn rơi máy bay F105 của giặc, hoạt động của Tỉnh hội Long An; phát hành đặc san, kỷ yếu truyền thống của lực lượng TNXP Long An qua các thời kỳ

Bên cạnh đó, Tỉnh hội luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ là nhân chứng lịch sử, hoàn thành 916 hồ sơ đối tượng TNXP được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, 178 TNXP được hưởng chế độ thương binh, 58 TNXP được công nhận liệt sĩ; xác định nơi chôn cất liệt sĩ TNXP đưa 35 hài cốt về nghĩa trang, về gia đình; 735 người Trung ương Đoàn cấp  Kỷ niệm chương TNXP.

Tinh hội Long An luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho 256 hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn: 20 hội viên có nhà ở, 23 hội viên được sửa chữa nhà dột nát; 21 hội viên sống neo đơn, 5 hội viên bệnh tâm thần, 36 hội viên nhiễm chất độc da cam, 13 hội viên có trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ.

Ảnh internet  

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Tấn Hòa (ảnh trên) chỉ đạo: “Lực lượng cựu TNP tỉnh nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, giải quyết tốt chính sách đoàn kết sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Long An ngày càng giàu đẹp”. Đồng chí cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại đã chỉ ra; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành về vị trí, vai trò thanh niên và công tác thanh niên, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến thanh niên như đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn 2015-2020”, đề án “Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn”; tranh thủ vận động sự hỗ trợ về nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên, giai đoạn 2021 – 2030.

Lê Bá Phước

Chủ tịch Tỉnh hội Long An.