Mãn Hạ

Đăng lúc: 12-08-2023 8:05 Sáng - Đã xem: 114 lượt xem In bài viết
Ảnh internet  
Chắc hẳn là sang mãn Hạ rồi
Nên trời trở lạnh đấy mà thôi
Mầm đang nhú mọc đều như trỗi
Nụ cũng chờ khoe để thức hồi
Mãi ngắm trên cành hoa đẻ vội
Lâu nhìn kẽ lá nhụy còn côi
Cầm tay khẽ chạm mời chung lối
Nhủ bạn, tình kia sẽ đắp bồi.

Hà Đỗ