MỖI BƯỚC CON ĐI CÓ CHA BÊN CẠNH

Đăng lúc: 27-05-2021 8:45 Sáng - Đã xem: 17 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

“Mỗi bước con đi có cha bên cạnh”

Cứ âm vang trên suốt những chặng đường

Thêm vững lòng mỗi khi trắc trở

Khi lờ mờ lối tới chửa thông!

 

“Nước mất trước lo tìm… Nước

Cha có hệ trọng gì cũng không được tìm cha”

Cứ âm vang trong lòng con đó

Đất nước lâm nguy, lo cứu lấy sơn hà!

 

Nhìn mắt cha con hiểu phải làm gì

Ôi sáng ấy Bình Khê sao con quên được

Bóng người thưa thớt mà bóng quạ đen trời

Bao kẻ phì gia ôm chân quân giặc!

 

Cha con chia tay mà chưa biết ngày gặp lại

Tình cha con dẫu thiêng liêng vẫn phải…

Vẫn tất cả vì nghĩa nước quên thân

Nguyễn Tất Thành – niềm hy vọng cha mong!

 

Cha ơi Bình Khê sáng ấy sao quên!

Bình Định đó nơi địa linh nhân kiệt

Lời Quang Trung còn đó vọng vang

Biết dựa vào dân là khó nào cũng vượt!

 

Con vẫn nhớ thầy mỗi lời thấy giảng

Mỗi trang sách thầy trao, trang đời cuộc sống

Mở tầm nhìn chân trời mới xa xa 

Vun gốc tạo nên chăm nuôi hy vọng!

 

Nhìn sông Côn, con nhớ Huế, nhớ Lam giang

Mẹ không còn để biết con đã lớn!

Lời mẹ ru thấm vào con năm tháng

Như dòng sông chở đỏ phù sa!

 

Con đã lớn vẫn là con mẹ

Mẹ ơi trên mỗi bước đường đời

Có hình bóng mẹ cha trên nẻo đường gian khó

Thời buỗi nhiễu nhương phải xa biệt cha thôi!

Ảnh internet  

Có nước có non có dòng sông quê cha đất tổ

Đường con đi chưa biết sẽ ra sao

Con đường sau lưng hay con đường trước mặt

Chí đã quyết rồi dẫu đường đi chưa biết sẽ thế nào!

 

Hướng phương Nam Sài Gòn đi tới

Nguyễn Tất Thành từ đó xa cha

Đã thấy mình trùng trùng sức mạnh

Dứt bước ra đi để cứu sơn hà!

 

“Mỗi bước con đi có cha bên cạnh”

“Cha có hệ trọng gì cũng không được tìm cha”

“Nước mất trước lo tìm… Nước”

Cứ âm vang trên suốt chặng đường xa!

 

                                            25/5/2015

                                      HỒ BÁ THÂM