Một số hoạt động Hội Cựu TNXP cơ sở  ở thành phố Lào Cai  sau Nghị quyết 896

Đăng lúc: 19-07-2020 3:49 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Thực hiện nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14[i], Hội Cựu TNXP thành phố Lào Cai đã tiếp nhận bàn giao 10 hội viên cựu TNXP xã Cốc San, huyện Bát Xát; 21 cựu TNXP xã Gia Phú huyện Bảo Thắng về Hội thành phố, nâng tổng số hội viên cựu TNXP thành phố lên 357 người. Một số tên Hội cũng  được thay đổi theo tên gọi  mới các xã phường như sau:

Trước NQ 896 có 14 Hội cơ sở trên địa bàn thành phố, nay tăng THÊM 01 thành 15 Hội.  

Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Lào Cai Phạm Chế phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Chi hội Cựu TNXP xã Cốc San vào Hội Cựu TNXP xã Đồng Tuyến ngày 5/6/2020

Chi hội xã Cốc San sáp nhập vào Hội Cựu TNXP xã Đồng Tuyển lấy tên  Hội Cựu TNXP xã Đồng Tuyển – Cốc San.  21 hội viên từ Hội Cựu TNXP xã Gia Phú huyện Bảo Thắng về xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai  đủ điều kiện thành lập Hội. Ngày 16 tháng 6 năm 2020 Đại hội  lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 thành lập Hội đã được thực hiện, bầu BCH có 5 đồng chí, BKT có 3 đồng chú. Đồng chí Nguyễn Đăng Lượt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Thống Nhất khóa I.  

          Biến động chuyển hội viên như sau:

 • Hội Bình Minh chuyển sang Hội Pom Hán: 13 hội viên
 • Hội Bình Minh chuyến sang Hội Xuân Tăng: 9 hội viên
 • Hội Đồng Tuyển chuyển sang Hội Duyên Hải: 5 hội viên
 • Hội Duyên  Hải chuyển sang Hội Cốc Lếu: 21 hội viên
 • Hội Cốc Lếu Lào Cai chuyển sang Hội Lào Cai 5 hội viên
 • Hội phố Mới chuyển sang Hội Lào Cai 35 hội viên

Đồng chí Phạm Chế phát biểu tại buổi lễ kết nạp hội   viên mới thuộc Hội Bắc Lệnh – Nam Cường  

Tính đến ngày 16/6/2020  các đơn vị Hội trên địa bàn thành phố đã củng cố và kiện toàn xong có 15 Hội với tổng số 358 hội viên gồm:

 1. Hội Cựu TNXP phường Lào Cai
 2. Hội Cựu TNXP phường Cốc Lếu
 3. Hội Cựu TNXP xã Vạn Hòa
 4. Hội Cựu TNXP phường Duyên Hải
 5. Hội Cựu TNXP phường Kim Tân
 6. Hội Cựu TNXP phường Bắc Cường
 7. Họi cựu TNXP xã Đồng Tuyển – Cốc San
 8. Hội Cựu TNXP phường Bắc Lệnh – Nam Cường
 9. Hội Cựu TNXP phường Pom Hán
 10. Hội Cựu TNXP phường Bình Minh
 11. Hội Cựu TNXP phường Xuân Tăng
 12. Hội Cựu TNXP xã Cam Đườngi
 13. Hội Cựu TNXP xã Thống Nhất
 14. Hội Cựu TNXP xã Hợp Thành
 15. Hội Cựu TNXP xã Tả Phời

                               Trần Văn Lục


[i] Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai