MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Ảnh internet  

Mùa xuân cùng ngắm hoa xuân

Ngắm hoa ngắm cả mùa xuân huy hoàng

Búa liềm cờ đỏ sao vàng

Tung bay trong gió lại càng thắm tươi

Chín mốt năm Đảng tuyệt vời

Bảy sáu xuân sắc đất trời Việt Nam

Đảng ta là Đảng vinh quang

Nước ta là nước Việt Nam vững bền

Toàn Dân, Quân, Đảng tiến lên

Xây dựng nước Việt vững bền muôn năm.

Xuân Tân Sửu 2021

                       

TRẦN HỒNG PHONG