Năm Mươi Năm

Đăng lúc: 07-08-2019 10:51 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Lời biệt ly là niềm tin sắt đá

Cuộc tiến công đến đích Sài Gòn

Con đường của Bác từ làng Sen thơm ngát

Đã lan toả cả Việt Nam ca hát

 

Phút chia tay Bác trở trăn về Đảng

Gương mẫu, kỷ cương, dân chủ, chí công

Liêm chính, kiệm cần gắng làm người đầy tớ

Vì nước vì dân luôn biết giữ răn mình

 

Yêu thương đồng bào chăm lo lớp trẻ

Lòng Bác đau khi ai đó bất hoà

Người vui khi đoàn kết thật thà

Việt Nam cùng thế giới hoà ca

 

Năm mươi năm làm theo lời Bác

Độc lập hoà bình thống nhất cầm tay

Dân chủ nhiều hom mạnh giàu tiến bước

Giữa năm châu sáng đẹp Việt Nam này

 

Nhớ lời Bác cần gắng mình hơn nữa

Công nông binh, trí thức doanh nhân

Vượt biển lớn giữ gìn bờ cõi

Cùng năm châu giữ trái đất này

 

Làm theo lời Bác sửa mình hơn nữa

Đạo đức đề cao, văn hoá đi đầu

Lũ sâu mọt dù “trúi” ở đâu?

Ném vào lò đều cháy ra tro

 

Bởi chúng không làm theo lời Bác

Tấm gương đó con hứa tránh xa bọn chúng

Và quyết tâm thực hiện lời di chúc

Luôn luôn học thuộc lời dạy của Bác Hồ

 

Học nữa, học mãi giương cao lá cờ Đảng

Xây dựng đất nước mạnh giàu tiến bộ

Xoá hết nghèo, hết khổ lầm than

Đó là tâm huyết thực hiện di chúc thiêng liêng./.

Ngày 27/7/2019

Đặng Thuật

 Phú Mẫn