Ngã 3 Đồng Lộc

Phim truyện lịch sử do Xưởng phim III, Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện năm 1997. Đạo diễn: Lưu Trọng Ninh, kịch bản: Nguyễn Quang Vinh, biên Tập: Nguyễn Kim Cương