NGÀY BẦU CỬ  

Đăng lúc: 13-05-2021 9:17 Sáng - Đã xem: 29 lượt xem In bài viết

Chỉ còn mười mấy ngày thôi

Đến ngày bầu cử toàn dân đi bầu

Xã trên huyện tỉnh cờ hoa

Chào ngày bầu cử rộn ràng nơi nơi

 

Đồng bào đất nước ba miền

Một ngày đồng loạt toàn dân đi bầu

Đi đông bầu đúng người tài

Giúp dân giúp nước nhiệm kì năm năm

 

Mừng ngày hội lớn toàn dân

Chớ quên dịch bệnh nó đang hoành hành

Rửa tay khử khuẩn kĩ càng

Khẩu trang, đeo kính để ngưà lây lan./.

Tăng Văn Hạnh